Matsuo Bashö

Følg ikke i de gamles spor, men søk hva de søkte.
Kategori: Alder