Menander

Ekteskapet er sant å si et onde, men et nødvendig onde.
Vi lever ikke som vi ønsker, men som vi kan.
Kategori: Livet
Rett ord fordriver kval og leger sjelens sår.
Kategori: Ord