Merrit Malloy

Livet er ikke det samme som døden, det er fravær av døden
Kategori: Livet