Michel Simon

Alle store forførere behersker kunsten å være en kvinne behjelpelig når hun faller, slik at det ikke gjør vondt.
Kategori: Kvinner