Michel De montaigne

Betrakt hver dag, hvis lys du får se, som den siste.
Kategori: Dag
Det ville bli et godt ekteskap mellom en blind kvinne og en døv mann.
Kategori: Ekteskap
Ekteskapet er som et fuglebur; de som er utenfor, prøver fortvilet å komme seg inn, mens de som er inne, prøver fortvilet å komme seg ut.
Når jeg leker med katten min, er det ikke godt å si om ikke den leker mer med meg enn jeg med den.
Kategori: Katt
Livskunst består først og fremst i alltid å ha behagelige tanker.
Kategori: Livskunst
Jeg taler sannhet, ikke så mye som jeg ville, men så mye som jeg tør. Og jeg tør litt mer ettersom jeg blir eldre.
Kategori: Sannhet
Bevisstheten om sin egen uvitenhet er et av de fineste og sikreste tegn på god dømmekraft.
Kategori: Selverkjennelse
Alle store tanker kommer fra hjertet.
Kategori: Tanker