Mikael Gorbatsjov

Verden har mange mangler, der mangelen på nytenkning er den største
Kategori: Tanker