Mogens Glistrup

Det første skritt til avskaffelse av byråkratiet er å anskaffe så ubekvemme kontorstoler som mulig.
Kategori: Byråkrati