Montesquieu

Frykten er en drivkraft som man bør skåne: man bør aldri gi en streng lov, når en mildere ville vært tilstrekkelig.
Kategori: Frykt
La oss forsøke å finne oss til rette med livet, det er ikke livets sak å finne seg til rette med oss.
Kategori: Livet
De unødvendige lover svekker de nødvendige.
Kategori: Lover