Nathan Søderblom

Det er ikke ett som forener oss, men det er en som forener oss.
Kategori: Ekumenikk