Neil Postman

Barna begynner på skolen som spørsmålstegn og forlater den som punktum.
Kategori: Skole og læring