Niels Bohr

En ekspert er en person som har gjort alle feil som er mulig innen et begrenset felt.
Kategori: Ekspert
Enhver utvidelse av grensen for vår viten, pålegger individer og nasjoner et større ansvar.
Kategori: Kunnskap
De sannheter som man må si med stor spøkefullhet rommer ofte det dypeste alvor.
Kategori: Sannhet