Nikos Kazantzakis

Den eneste virkelige død er den du dør hver dag fordi du ikke lever!
Kategori: Død
Den eneste virkelige død er den du dør hver dag ved at du ikke lever!
Kategori: Død