Nils Collett vogt

Hvem vet! En lysere framtid gror i smilets spor.
Kategori: Fremtid
Se, det gjør ens hjerte trett, at ikke drøm og liv blir ett.
Kategori: Hjerte
For ikke sant! I sin kamp, i sin higen må menneskene ha høyt på sin drømmehimmel glimt av en stjerne.
Kategori: Kamp
Skinner Maanen hos dig?
Kategori: Måne
En ting vet jeg sikkert: Den seirer kun som vover.
Kategori: Seier