Nils Kjær

Ekteskapet har sine stormer, sine orkaner, liksom.verdenshavet. Men det har også sine havblikk.
Kategori: Ekteskap
Alle priser utsikter fra fjellene, ingen snakker om alle de utsikter de ligger i veien for.
Kategori: Fjell
Det er den som farer vild, som finder de nye veje.
Kategori: Fremskritt
Det er den som farer vill som finner de nye veiene.
Kategori: Fremskritt
Fornøyelsen har sin pris, men gleden er gratis.
Kategori: Glede
All den stund jeg lever i et forhyklet samfunn, så ordner jeg meg deretter.
Kategori: Hykleri
Hva fanden skal et kvinnemenneske rote seg opp i politikk for?
Kategori: Karriere
De mennesker som bemektiger seg den forrett å kjede andre, har også det fortrinn at de ikke kjeder seg selv.
Kategori: Kjede seg
Det er omveiene, forsinkelsene og sidesporene som beriker ens liv.
Kategori: Liv
Det er omveiene og forsinkelsene og sidesporene som beriker ens liv.
Kategori: Livet
Livet er en drøm som de aller færreste gir seg tid til å drømme.
Kategori: Livet
Livet skal leves, ikke beskrives.
Kategori: Livet
Jeg er lykkelig, for jeg gremmer meg ikke over små fortredeligheter.
Kategori: Lykke
Jeg lar min overbevisning tre litt i bakgrunnen til det igjen blir brukt for den.
Kategori: Overbevisning
For mitt vedkommende reiser jeg alltid langsomt.
Kategori: Reise
Hør på rådet, men følg det ikke.
Kategori: Råd
Men nå er spørsmålet: Har noen av partene noen egentlig fordel av en skilsmisse?
Kategori: Skilsmisse