Norman Douglas

Hvis du ønsker å se hva barn kan utrette, må du slutte med å gi dem ting.
Kategori: Barn
Vil du vite hva barn virkelig kan greie, må du slutte å gi dem ting.
Kategori: Barndom