Ole Hallesby

Det vil mer og mer gå opp for deg at bønnen er det viktigste du utfører.
Kategori: Bønn