Olfert Ricard

Det skjerper og forfiner tanken å beherske sitt språk, velge sine ord med omtanke og uttale dem vakkert.
Kategori: Ord