Oliver Wendell holmes

Å være sytti år ung, er noen ganger langt mer oppmuntrende og håpefullt enn å være førti år gammel.
Kategori: Alder
å, den som bare var sytti igjen!
Kategori: Alder - antall år
En ung mann kan reglene, men en gammel kan unntakene.
Ingen mann er helt for sin kone, og ingen kvinne er kone for sin helt.
Kategori: Kone
Når en menneskehjerne blir utvidet med en ny tanke skrumper den alldri mer inn til sin opprinnelige størrelse
Kategori: Kunnskap
Lyden av et kyss er ikke like høy som smellet fra en kanon, men ekkoet varer ganske mye lenger.
Kategori: Kyss