Ordtak

Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle.
Kategori: Alder
Noen dør i ung alder, mens andre lever i all sin tid.
Kategori: Alder
Det er lykka som gjør at tosken blir så gammel.
Kategori: Alder
Mannfolk blir sju år, etterpå vokser de bare.
Kategori: Alder
Spør de gamle til råds og de unge etter hjelp.
Kategori: Alder
Fordelen ved å bli eldre avtar med alderen.
Kategori: Alder
To ting kommer aldri igjen, ungdommen og bortsølt tid.
Kategori: Alder
Alder gjør folk langsynt.
Kategori: Alder
Det drukner flere i vin enn i vatn.
Kategori: Alkohol
Jo kortere bønn, jo større alvor.
Kategori: Alkohol
Noen mennesker vokser med ansvaret, andre blir bare oppblåste.
Kategori: Ansvar
Er du kar om natta, får du være kar om dagen og.
Kategori: Arbeid
Gammelt hus og ung kone gjør mannen aldri arbeidsløs.
Kategori: Arbeid
Velg deg ikke kone i kjerkedøra, men i fjøsdøra.
Kategori: Arbeid
Man koker ikke suppe på slektningan.
Kategori: Arbeid
Den som ingen ting gjør, gjør aldri feil.
Kategori: Arbeid
Det er ikke farlig å harve der anna mann har pløyd.
Kategori: Arbeid
Vi får arbeide vi som ikke kan noe annet.
Kategori: Arbeid
De som går til ferdigdekket bord, snakker høyest.
Kategori: Arbeid
Dummeste bonden får de beste potetene.
Kategori: Arbeid
Lett å få, skal lett forgå.
Kategori: Arbeid
Man kan sette poteter i snøen, men har lite igjen for det.
Kategori: Arbeid
Det skal slugskap til å gjæra seg galen.
Kategori: Arbeid
Nytter ikke å gjøre en arbeidshest til traver.
Kategori: Arbeid
Å være bonde på føttene er høyere enn å være herremann på knærne.
Kategori: Arbeid
Du kan ikke holde baken varm og vedhaugen like heil.
Kategori: Arbeid
Det er lettere å snakke enn å si noe.
Kategori: Arbeid
Malerens kitt skjuler snekkerens dritt.
Kategori: Arbeid
Betre værke i armen enn å værke i hugen.
Kategori: Arbeid
Den som sover synder ikke, men sløser med herrens tid.
Kategori: Arbeid
Rullesten samler ikke mose.
Kategori: Arbeid
Du kviler best på gjort gjerning.
Kategori: Arbeid
Den som alle benken skal slite, får flis i rompa.
Kategori: Arbeid
Ønsk i ei hånd og spytt i den andre, så skal du se hvilken det kommer mest oppi.
Kategori: Arbeid
Det er seint å bite når tennene er borte.
Kategori: Argument
Den spring ikkje fort som har buksa nede.
Kategori: Avsløringer
Med list og lempe kan en få Tyinbotten inn i en kjerringkjeft.
Kategori: Baktalelse
Du er til ords, der du ikke er til bords.
Kategori: Baktalelse
Det kjem ikke mykje ut av hønsereva, før det skal kaklast.
Kategori: Baktalelse
Du blir dårlig kjent med den ene naboen, ved å snakke med den andre.
Kategori: Baktalelse
Hvis hundre menn kaller en vis for en tåpe, så blir han det.
Kategori: Baktalelse
Det vert ingen kvit avdi han gjer ein annan svart.
Kategori: Baktalelse
Det er ikke langt fra medynk til forakt.
Kategori: Barmhjertighet
Ei mor kan fø sju boinn, men sju boinn kan ikkje fø ei mor.
Kategori: Barn
De verste ongan blir de beste voksne.
Kategori: Barndom
Hunden slikker den hånd som svinger svepen.
Kategori: Barneoppdragelse
Tankeløst hovud får alltid sove.
Kategori: Bekymring
Det er ikke bare viktig å tenke før en tar en beslutning, men også bakefter.
Kategori: Beslutninger
Fager brud treng ikke skrud.
Kategori: Bryllup
Den som er klok - lærer mangt uten bok.
Kategori: Bøker

 1 2 3 4 5