Oscar Levant

Det verden trenger er flere ydmyke genier - det er så få av oss igjen.
Kategori: Geni
Lykke er ikke noe du opplever, det er noe du husker.
Kategori: Lykke