Owen Meredith

Geniet gjør hva det må, talentet gjør hva det kan.
Kategori: Geni
Geniet gjør hva det må. Talentet gjør hva det kan.
Kategori: Geni
Det var en mørk og stormfull natt.
Kategori: Natt