Paul Cezanne

Beskjedenhet er en egenskap som springer ut av bevisstheten om egen makt.
Kategori: Beskjedenhet