Paul Getty

Hvis alle penger og all eiendom i verden en tilfeldig dag kl. tre om ettermiddagen ble fordelt likt blant jordens befolkning, så ville man allerede klokken halv fire kunne fastslå betydelige forskjeller i menneskenes eiendomsforhold.
Kategori: Penger og økonomi