Per Frick høydal

Det er alt du unngår som hindrer vekst.
Kategori: Fremskritt
Konflikter er en forutsetning for forandring.
Kategori: Konflikter
Et godt liv er ikke et liv uten konflikter. I et godt liv regner jeg med mange slags konflikter og prøver å finne gode måter å møte dem på.
Kategori: Livet
Det lykkelige menneske er det mennesket som kan leve med både innfridde og uinnfridde behov.
Kategori: Lykke
Vær raus med oppmuntringer. Ikke fordi du alltid føler for det, men fordi virkningene er så gode.
Kategori: Oppmuntring