Per Roald

I livets skole spiller elskeren rollen som frikvarterets helt.
Kategori: Elsker
Det er med følelser som med instrumenter: De blir mer melankolske jo dypere de går.
Kategori: Følelse
Makten er der. Blir den ikke brukt, så blir den misbrukt.
Kategori: Makt
Ingen går til bunns om de ikke har noe å hente der.
Kategori: Nederlag
I ettertanken har tanken nådd sjelen, i omtanken hjertet.
Kategori: Tanker
Også vredens vin bør lagres til verdige anledninger.