Pestalozzi

Mennesket må søke det som er rett, og la lykken komme av seg selv.
Kategori: Lykke
Jo mer og jo dypere mennesket tenker, desto sparsommere blir det med ordene.
Kategori: Tanker