Peter T. mcintyre

Selvtillit kommer ikke av det å bestandig ha rett, men det å ikke være redd for å ta feil.
Kategori: Selvtillit