Ph. Charles

Misunnelse er en erkjennelse av ens egen underlegenhet.
Kategori: Misunnelse
Misunnelse er erkjennelsen av ens egen underlegenhet.
Kategori: Misunnelse