Platon

Jeg har stor glede av å snakke med de gamle. De har tilbakelagt den veien vi alle skal gå og vet hvor den er ujevn og vanskelig og hvor den er jevn og lett.
Ungdom og alderdom er i samme grad en byrde.
Vanskelig og langvarig arbeid er ungdommens sak.
Kategori: Arbeid
Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak.
Kategori: Arbeid
Begynnelsen er den viktigste delen av arbeidet.
Kategori: Arbeid
Filosofi er den høyeste musikk.
Kategori: Filosofi
Skriv fornærmelser i støv, men riss godhet i marmor.
Kategori: Fornærmelse
Ingen lov eller forordning er mektigere enn forståelse.
Kategori: Forståelse
For mye oppmerksomhet om ens helse, er et hinder for læring, for oppdagelser eller andre typer studier.
Kategori: Helse
Kjærlighet er gleden ved det gode, undringen ved det vise og forbløffelsen ved gudene.
Når kjærligheten rører ved en, blir man dikter.
Påtvungen kunnskap blir aldri sjelens varige eie.
Kategori: Kunnskap
Kunnskap er næring for sjelen.
Kategori: Kunnskap
Om vi forventer at kvinner skal gjøre det samme som menn, må vi lære dem de samme tingene.
Kategori: Kvinner og menn
Arbeidsdeling må skje etter dyktighet og skikkethet, ikke etter kjønn. Viser en kvinne at hun kan styre et samfunn, så la henne gjøre det. Viser en mann at han bare duger til å vaske tallerkener, så la ham da gjøre det arbeid som naturen har bestemt ham til.
Kategori: Likestilling
Musikk gir universet sjel, den gir sinnet vinger, fantasien flukt, alvoret sjarm, den gir munterhet og liv til alt.
Kategori: Musikk
Når noen taler ondt om deg, lev da slik at ingen vil tro det.
Kategori: Seg selv og andre
Skjønnheten ved stil, harmoni, grasiøsitet og god rytme avhenger av enkelhet.
Kategori: Skjønnhet