Plautus

Det finnes ingen urett som kjærlighet ikke kan tilgi.