Plutark

Raseri jager forstanden utendørs og sperrer døren.
Kategori: Harme