Poul Henningsen

Boligbyggeri er lek med menneskeliv
Kategori: Boligbygging
All forretning bygger på gjensidig tillit hos en av partene.
Kategori: Forretning
Der er en god tid, før fremskridtet går for vidt.
Kategori: Fremskritt
Fremtiden kommer av seg selv, fremskrittet ikke.
Kategori: Fremskritt
Skepsis overfor autoriteter er demokratiets salt.
Kategori: Styresett