Prins Philip

Intelligens som ikke er parret med utdannelse, gjør omtrent samme nytten som en flaske øl uten opptrekker.
Kategori: Intelligens
Størsteparten av de penger som staten setter i omløp, later til å lide av hjemlengsel.
Kategori: Penger og økonomi