Rainer Maria rilke

Jeg er så glad du er her. Det hjelper meg å forstå hvor vakker verden er.
Kategori: Mor