Raquel Welch

Det finnes ingen harde kvinner, bare myke menn.
Kategori: Kvinner