Raymond Aron

Det som regnes for optimistisk er som regel virkningen av en intellektuell feiltagelse.
Kategori: Optimist
Virkeligheten er alltid mer konservativ enn ideologiene.
Kategori: Politikk