René Descartes

Ingenting er mer rettferdig fordelt enn den sunne fornuft - det finnes ikke noen som synes at de trenger mer av den enn de allerede har.
Kategori: Fornuft
For å vite hva folk virkelig mener, skal en legge mer merke til hva de gjør enn hva de sier.
Kategori: Mening