Richard Herrmann

Man slipper i alle fall å skrive om seg selv når man skriver om historien.
Kategori: Forfatter