Richard Jahnke

La fortiden være fortid. La også fremtiden være. Lev i nuet.
Spør av og til deg selv i fullt alvor om de menneskene du omgås løfter deg eller trekker deg ned.
Kategori: Seg selv og andre