Roald Dahl

Jeg tror at jeg vil sette godhet høyest av alle menneskelige egenskaper. Jeg vil sette den høyere enn slikt som mot og tapperhet eller generøsitet eller hva som helst.
Kategori: Godhet
Alle barn har gnist i seg. Alt vi trenger er å tenne den.
Kategori: Skole og læring