Ronald David laing

Livet er en seksuelt overført sykdom med en dødelighet på hundre prosent
Kategori: Livet
Vi lever i en historisk tid der endringene skjer så raskt at vi først begynner å se nåtiden idet den forsvinner.
Kategori: Tiden