Ronald Reagan

Jeg har gitt ordre om å vekkes når som helst dersom nasjonens sikkerhet er truet, selv om jeg sitter i et møte.
Kategori: Dumt sagt
I en atomkrig vil hele menneskeheten tape.
Kategori: Krig
En leder med suksess er den som kan delegere alt ansvaret, plassere all kritikk hos andre og innkassere all æren selv.
Kategori: Ledelse
En leder med suksess er han som kan delegere alt ansvaret, plassere all kritikk hos andre og innkassere all æren.
Kategori: Ledelse
Jeg vet ikke hva han mener, men jeg er helt uenig.
Kategori: Mening
80 prosent av luftforurensningen kommer fra planter og trær.
Kategori: Miljø
Et tre er et tre - hvor mange flere trenger dere å se på?
Kategori: Natur
Politikk hevdes å være verdens nest elste yrke. Jeg er etter hvert blitt klar over at det ligner svært mye på det eldste.
Kategori: Politikk
De beste hodene er ikke i statsadministrasjonen. Hvis de var det, ville noen i næringslivet ansette dem.
Kategori: Politikk