Roseanne Barr

Kvinner må lære at ingen gir deg makt. Du bare tar den.
Kategori: Makt
Det finnes bare én ting som menn kan som kvinner ikke kan: pisse i leirbålet.
Kategori: Menn