Rudé Právo

Den som ligger på historiens skinner, på regne med å få bena kutte av.
Kategori: Historie