Rudolf Rolfs

Demokratiets største øyeblikk: Når regjeringen må bøye seg for et folks gode vilje.
Kategori: Demokrati
Fjernsyn: radio for fantasiløse.
Kategori: Fjernsyn
Hos oss kaller man det fremskritt bare man ikke faller når man går bakover.
Kategori: Fremskritt
Hat, den mest bekvemme form for opprør.
Kategori: Hat
Ideer er ikke sommerfugler, de er et resultat av hardt arbeid.
Kategori: Idé