Rudyard Kipling

Datter er jeg i min mors hus, men regent i mitt eget.
Kategori: Datter
Den reiser raskest som reiser alene.
Kategori: Reise
Jeg foretrekker å tro det beste om alle - det sparer så mye bryderi.
Kategori: Smiger
De synder dere gjør to og to, må dere betale for én og én.
Kategori: Synd