Russisk Kilde

Vi elsker ikke menneskene fordi de er vakre, men vi synes de er vakre fordi vi elsker dem.
Kategori: Elske