Søren Kierkegaard

Hva er angst? - Morgendagen.
Kategori: Angst
Hvert menneske er fra Guds hånd - en orginalutgave.
Kategori:
De fleste klager over at det i romanene ikke foregår som i virkeligheten. Jeg klager over at det i virkeligheten ikke foregår som i romanene.
Kategori: Bøker
Lediggang som sådan er ingenlunde en rod til ondt, tvertimod den er et sandt guddommeligt liv, når man ikke kjeder sig.
Kategori: Dovenskap
Den dagen du kom inn i verden, gråt du, mens dine nærmeste var glade. Lev nå således at den dagen du går bort, da gråter dine nærmeste, mens du selv er glad.
Kategori: Død
La Gud beholde himmelen om jeg får beholde henne.
Kategori: Forelskelse
Mannen frir, kvinnen velger.
Kategori: Frieri
Bedre godt hengt enn slett gift.
Kategori: Gifte seg
Hvert menneske er fra Guds hånd en originalutgave.
Kategori: Gud
Hat er kjærlighet som har mislykkes.
Kategori: Hat
Gud skaper alt av intet - og alt hva Gud skal bruke gjør han først til intet.
Kategori: Intet
Hvis jeg var far og min datter ble forført, ville jeg absolutt ikke la henne i stikken; men ble min sønn journalist, ville jeg anse han som fortapt.
Kategori: Journalist
Jeg vil heller ha et mord på min samvittighet enn å ha forsmådd en kvinnes kjærlighet.
Kategori: Kjærlighet
Kjærligheten forandrer ikke den elskede, den forandrer seg selv.
Kvinnen er mannens samvittighet.
Kategori: Kvinner
Kvinnens vesen er hengivelse, hvis form er motstand.
Kategori: Kvinner
Som Brud er Quinden skjønnere end som ung Pige, som Moder skjønnere end som Brud.
Kategori: Kvinner
Jeg vælger en ting, at jeg alltid må have latteren på min side.
Kategori: Latter
La andre klage over at tiden er ond. Jeg klager over at den er ussel, for den er uten lidenskap.
Kategori: Lidenskap
Den som ikke har lidenskap, ser aldri det forjettede land, men omkommer i ørkenen.
Kategori: Lidenskap
Det er meget viktig i livet at man passer på når ens stikkord kommer.
Kategori: Liv
Livet kan bare forstås baklengs, men det må leves forlengs.
Kategori: Liv
Den dagen du kom til verden, gråt du mens dine nærmeste var glade. Lev slik at den dagen du dør, da gråter dine nærmeste mens du selv er glad.
Kategori: Livet
Livet må leves forlengs og forstås baklengs.
Kategori: Livet
Det å ikke ha noen mening, er også å velge, for hvis man ikke selv har en mening, gir man endres meninger større spillerom.
Kategori: Mening
Misunnelse er en skjult beundring.
Kategori: Misunnelse
Som brud er kvinnen skjønnere enn som ung pike, som mor skjønnere enn som brud.
Kategori: Mor
Hvor solens stråler ikke nåe hen, der nåe dog tonerne.
Kategori: Musikk
Mange kloke ord blir sagt i spøk. Dessverre blir i langt høyere grad dumme ord sagt i fullt alvor.
Kategori: Ord
Du og samvittigheten er ett: den vet alt hva du vet, og den vet at du vet det.
Kategori: Samvittigheten
Mett ikke din samvittighet med unnskyldninger. Du metter ikke en vakthund med sovetabletter.
Kategori: Samvittigheten
Det gjelder å finne en sannhet som er sannhet for meg.
Kategori: Sannhet
Det er alltid lettere å bevise sin fortrinnlighet ved å være kresen mot andre enn ved å være streng mot seg selv.
Kategori: Seg selv og andre
Mange kloke ord er blitt sagt i spøk. Dessverre blir i langt høyere grad dumme ord sagt i fullt alvor.
Kategori: Spøk
En søn er ligesom et speil, hvori faderen ser sig selv, og for sønnen er igjen faderen som et speil, hvori han ser sig selv i den tilkommende tid.
Kategori: Sønn
Av alle latterlige ting er ingen så latterlig som å ha det travelt.
Kategori: Travelhet