Samuel Butler

Foreldre er de siste her i verden som burde få barn.
Kategori: Foreldre
Hvis du følger fornuften tilstrekkelig langt, vil den føre til konklusjoner som strider mot fornuften.
Kategori: Fornuft
Fremskritt er resultatet av et allment medfødt ønske som bevirker at alle delene i en organisme vil leve over evne.
Kategori: Fremskritt
Den som lar seg kjede er mer foraktelig enn den som kjeder andre.
Kategori: Kjede seg
Kjærligheten er en liten gutt som er blitt bortskjemt av dikterne.
Å leve er som å elske - all sunn fornuft taler mot det, alle sunne instinkter for det.
Kategori: Leve
Pressens viktigste oppgave er å oppdra folk til å nærme seg det skrevne ord med mistenksomhet
Kategori: Litteratur
Alle dyr, bortsett fra mennesket, vet at den egentlige meningen med livet er å nyte det.
Kategori: Livet
Livet er kunsten å trekke tilstrekkelige konklusjoner på utilstrekkelige premisser.
Kategori: Livet
Fordelen med selvros er at man kan smøre den tykt og presist der en selv synes den passer best.
Kategori: Ros
Ingenting er så utenkelig som tanken - det måtte i så fall være totalt fravær av tanker.
Kategori: Tanker