Samuel Johnson

Jeg liker ikke å snakke stygt om folk bak ryggen på dem, men jeg tror han er advokat.
Kategori: Advokat
Når man er syvogsytti er det på tide å bli alvorlig.
Kategori: Alder - antall år
En samtale mellom unge og gamle slutter som regel med forakt eller medlidenhet på begge sider.
Vær ikke alene hvis du er trist, vær ikke trist hvis du er alene.
Kategori: Alene
Arbeid og store prøvelser forhindrer melankoli.
Kategori: Arbeid
Man hever stemmen når man burde forsterke sitt argument.
Kategori: Argument
Folk leser sjelden en bok de har fått i gave. Måten å spre bøker på er å selge dem til lav pris.
Kategori: Bøker
En av ulempene med vin er at det får folk til å forveksle ord med tanker.
Kategori: Drikke
Ekteskapet har mange sorger, men sølibatet har ingen gleder.
Kategori: Ekteskapet
Godt råd til både rike og fattige: Bruk litt færre penger!
Kategori: Fattig
Å bli sitert er det vakreste kompliment en forfatter kan få.
Kategori: Forfatter
En nasjons stolthet skapes av dets diktere.
Kategori: Forfatter
Gleden finner man sjelden der man leter etter den.
Kategori: Glede
Han var en meget god hater.
Kategori: Hat
Den som ikke tar vare på magen, tar neppe vare på noe annet heller.
Kategori: Helse
Veien til helvete er brolagt med gode forsetter.
Kategori: Helvete
Ingen er hykler i sine fornøyelser.
Kategori: Hykleri
Han var kjedelig på en ny måte, og det fikk mange til å tro at han var stor.
Kategori: Kjedelig
Kjærligheten måles ikke etter hvor mange ganger vi rører hverandre, men hvor mange ganger vi når hverandre.
Kategori: Kjærlighet
Kjærligheten måles ikke etter hvor mange ganger vi rører ved hverandre, men hvor mange ganger vi når hverandre.
Kategori: Kjærlighet
Kjærligheten er bare en av mange følelser.
En mann er mer fornøyd med en kone som lager god mat, enn en som kan gresk.
Kategori: Kone
Kunnskap kan være to ting; Det vi vet og det at vi vet hvor vi kan lære det vi ikke vet.
Kategori: Kunnskap
Man bør lese det man har lyst til. Det man leser av plikt, har man liten glede av.
Kategori: Lese
En viss mengde begjær er det eneste som gjør livet verdt å leve.
Kategori: Livet
Det er nytteløst å engste seg over livet; man slipper likevel ikke levende fra det.
Kategori: Livet
Jeg tror at en mann som ikke tar hensyn til sin mave, neppe tar hensyn til noe annet heller.
Kategori: Menn
Klager lider gjerne den skjeben å vekke større forakt enn medlidenhet
Kategori: Misnøye
Av all støy synes jeg musikk er den minst ubehagelige.
Kategori: Musikk
Jeg er enda ikke så fortapt i leksikografi, at jeg glemmer at ord er jordens døtre.
Kategori: Ord
Ordene er jordens døtre, men handlinger og begivenheter er himmelens sønner.
Kategori: Ord
Det som blir skrevet uten anstrengelse, blir som regel lest uten glede.
Kategori: Skrive
En mann kan skrive når som helst, hvis han virkelig går inn for det.
Kategori: Skrive
Sorg er en form for dovenskap.
Kategori: Sorg
Språket er tankens antrekk.
Kategori: Språket
En mann som snakker vrøvl så godt som Roussau, vet at han snakker vrøvl.
Kategori: Tale